Mange årsaker til for mye radon

Ingen andre naturlige eller menneskeskapte radioaktive kilder gir så store stråledoser til den norske befolkningen som radongass i innemiljøet.