Mange Sp-nei splitter sentrum

Senterpartiets konsekvente nei-standpunkt i flere viktige saker splitter sentrumspartiene.