Søkere er stråmenn

Tidligere har myndhetene sagt at de vil bort fra faglig eierskap av apoteker. Men i sommer inviterte de farmasøyter og apotekere til å søke bevilling for nye apoteker. Det er selvmotsigende, mener apoteker Jens Bore ved Apoteket Symra i Sandnes.