• sy31f8d4.jpg Scanpix

Nå er det vinn eller forsvinn for norsk pelsdyrnæring

Regjeringen nedsetter et eget utvalg som skal gjennomgå pelsdyrnæringen. Formålet er å bidra til forutsigbarhet om fremtidige rammevilkår for næringen.