Oljefondets med tilnærmet null avkastning

Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet, fikk i tredje kvartal en avkastning på bare 0,1 prosent. Aksjeinvesteringene gikk i minus.