• Flytrafikken på ruten Oslo-Stavanger økte mer enn over Bergen og Trondheim takket være stor økning i antall fritidsreiser. Men antall oljereiser gikk ned i 2013, ifølge Avinor. Pål Christensen

SAS og Widerøe kan bli rammet av streik

680 bakkeansatte i SAS og Widerøe kan bli tatt ut i streik fra tirsdag dersom ikke NHO Luftfart kommer til enighet med Luftfartens Funksjonærforening (LFF).