• Mulla Krekar og kona Rokosh under rettsmøte i Borgarting lagmannsretts tirsdag i forbindelse med begjæring om å oppheve politiets beslutning om tvungent oppholdssted for Faraj Ahmad Najmudding (Mulla Krekar) på Kyrksæterøra. Scanpix

Krekar-kjennelsen kommer først mandag

Kjennelsen i saken om tvangsbosetting av mulla Krekar på Kyrksæterøra kommer først mandag.