Regjeringen gir seg ikke i selimport-saken

Norge har besluttet å anke deler av WTO-panelets rapport i saken om handel med selprodukter i EU.