Vil omorganisere POT

Overvåkingssjef Per Sefland vil omorganiserePolitiets Overvåkingstjeneste (POT), og foreslår å legge nedsamtlige sju regionkontorer.