Regjeringen plusser på 50 millioner til lærerløft

500 flere lærere skal få anledning til å videreutdanne seg til høsten.