Studenter smakte på Stavanger

En Stavanger-delegasjon på mer enn 50 personer fra næringslivet og Høgskolen i Stavanger inntok NTNU i Trondheim går.