Dette skjer hvis Wuhan-viruset når Norge

En rekke offentlige instanser er i beredskap for at Wuhan-viruset når som helst kan ramme Norge. Det viktigste blir å isolere eventuelle smittede.

Et bilde fra da en tidligere alvorlig smittevernsituasjon ble håndtert i Norge, da en ebolasmittet kvinne landet på Oslo lufthavn i 2014.
  • NTB
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Mandag møttes Beredskapsutvalget mot biologiske hendelser for første gang for å diskutere virusutbruddet, som foreløpig i hovedsak har rammet Kina.

– Vi drøftet strategiene vi har for å gi tilbud til de som blir syke og en aktiv smitteoppsporing for å hindre at smitte brer seg, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til NTB.

Aktørene i helsevesenet samarbeider allerede tett i forberedelsene på at viruset kan nå Norge, men i utvalget som møttes mandag, deltar også blant annet Mattilsynet, Forsvaret, politiet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Utenriksdepartementet.

– Vi har en god beredskap hvis vi skulle få smittede personer, sier helsedirektøren.

Isolering

Guldvog forklarer de viktigste punktene i beredskapen slik:

– De første sykdomstilfellene vil trolig bli avdekket ved at noen blir syke og kan fortelle at de enten har vært i Kina eller har vært i kontakt med noen virussyke utenfor Kina. Dette må ha skjedd innen 14 dager før de selv ble syke.

Når det dukker opp slike tilfeller, vil det bli tatt en test av dem.

– De vil bli tatt hånd om av den lokale helsetjenesten først. Hvis de ikke er veldig alvorlig syke, vil de i første omgang bli bedt om å frivillig isolere seg selv i sitt eget hjem. Er de alvorlig syke, blir de innlagt på sykehus med et sikkert smitteregime og behandling, sier Guldvog.

Direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet sier Wuhan-viruset ser ut til å være en relativt mild sykdom for de aller, aller fleste.

Sporer opp

Når pasienten er isolert, begynner helsemyndighetenes arbeidet med å nøste i nettverket rundt.

– Vi begynner med intervju av pasienten om hvem de har vært i kontakt med. Så prøver vi å finne alle dem de kan ha blitt smittet av – og folk de kan ha smittet, nettopp for å hindre at de smitter videre til øvrig befolkning. Dette er effektive tiltak som vi er godt trent på i Norge.

Guldvog ber folk som mistenker at de er smittet av Wuhan-viruset, om å ta kontakt med helsetjenesten.

– Men vi ønsker ikke at de skal møte opp fysisk. De bør ringe fastlegen sin eller 116 117, som er det nasjonale legevaktnummeret. Da vil de få profesjonell hjelp, både med sykdommen og til å ikke smitte videre, sier han.

Mye fravær

Grunnen til at etater som politiet og forsvaret var med på mandagens møte, er blant annet for å planlegge hva som skal skje dersom en stor andel av befolkningen blir smittet samtidig.

– Vi kan komme i en situasjon hvor mange har sykefravær samtidig, både i politiet og i behandlingstjenesten. Da er det viktig å forberede seg. I tillegg er det viktig at for eksempel politiet har gode rutiner for hvordan de håndterer folk som kan være smittet.

Guldvog understreker at det fortsatt er mye de ikke vet om det nye viruset.

– Vi vet fremdeles ikke nok om hvor smittsomt og hvor alvorlig viruset er. Men slik situasjonen er nå, ser det ut til å være en relativt mild sykdom for de aller, aller fleste. Folk med kroniske lidelser, nedsatt immunforsvar og eldre, kan være mer sårbare. Det er for å beskytte dem vi gjennomfører tiltakene for å begrense smitten.

Publisert: