– Regjeringen følger ikke opp forslag til klimatiltak