Seks døde hentet ut av brannruinen i Drammen

Seks omkomne personer er hentet ut av brannruinen i Drammen. En person er fortsatt savnet, melder NRK.