SV med forslag til ny regjeringsplattform

EØS-avtalen, klima, oljevirksomhet i nord, skole og rettferdig fordeling vil være viktig for Sosialistisk Venstreparti hvis partiet satser på nye år i regjering.