Vanskelige valg mellom verdifulle kulturlandskap

Landbruks— og miljømyndigheter står foran flere vanskelige valg når 20 områder skal utpekes som spesielt verneverdige kulturlandskap i jordbruket.