LO krever gode industripakker

LO krever gode og bindende avtaler for den norske forsvars— og leverandørindustrien i forbindelse med jagerflykjøpet.