• Tor G. Stenersen, Aftenposten

Tajik inne på listen

Tilløp til eldreopprør fikk ikke følger for stortingsnominasjonen i Oslo Arbeiderparti tirsdag. Innstillingen fra nominasjonskomiteen ble vedtatt til stående applaus.