Maskerte personer ranet bensinstasjon i Vest-Agder