- Avdelingen som fikk vite, var den som solgte

Det var samme avdeling i DnB NOR som fikk konfidensiell informasjon om krisepakken, som samme dag gjennomførte storsalget av statsobligasjonene.