Norges Bank låner ut dollar til bankene

Norges Bank låner ut 15 milliarder dollar til norske banker mot sikkerhet i verdipapirer.