Pandemien: - Viruset kan komme tilbake

Helsemyndighetene tror svineinfluensaviruset A (H1N1) vil komme tilbake i flere år framover. Det dør ikke ut nå med høstens bølge.