• Scanpix

Flere hundre kan ha overlevd forlis i Rødehavet