Kommunenes driftsoverskudd lavere enn målet

Kommunenes driftsoverskudd blir på 1 prosent i år, ifølge anslag fra Teknisk beregningsutvalg. Målet er 3 prosent.