Kongeparet på fylkestur til Hordaland

Kong Harald og dronning Sonja legger fylkesturen i 2009 til Hordaland. Turen vil finne sted fra 16. til 18. juni.