- Sea King-utstyr er så gammelt at liv kan gå tapt