• Helse- og omsorgsdepartementet har varslet endringer når det gjelder import av alkohol.

Tillater privatimport av alkohol