Vil ha svar på spørsmål om ansettelse av barneombud