Frp vil bremse statlige ansettelser

Frp vil at staten ikke skal kunne ansette flere enn veksten i norsk økonomi tilsier.