Krever prispress på snus

Regjeringens forslag om 5 prosent økning i tobakksavgiftene monner ikke, mener helseeksperter som krever en økning i avgiften på snus på over 70 prosent.