Nav får datapenger

Regjeringen foreslår å sette av 420 millioner kroner for å bøte på dataproblemene til Nav.