- Bruker legeattest for å slippe innvandrerskoler

Enkelte ungdommer fra Oslos vestkant skal ha fått legeattest for å slippe å gå på skoler der det er mange elever med innvandrerbakgrunn.