Flere mindreårige i fengsel

Norske fengsler opplever en boom av mindreårige innsatte. Hittil i år er flere under 18 år fengslet enn i hele fjor.