Stadig flere unge begynner å snuse

En av to unge menn i alderen 16 til 24 år røyker eller snuser. Antall unge som snuser øker raskere enn antallet som stumper røyken.