Bedre mattrygghet i matvarekjedebutikkene

Matvaretryggheten i de kjedetilknyttede dagligvarebutikkene er blitt bedre de seneste årene, slår Mattilsynet fast.