Dårlig luft i Stavanger

Luftkvaliteten er for tiden dårlig i både Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Årsaken er forurensing fra biler og fyring kombinert med kulde og stillestående luft.