Forlenget norsk Libya-bidrag ikke avklart

Regjeringen støtter NATOs beslutning om å forlenge operasjonen i Libya med tre måneder. Men det er fortsatt et ubesvart spørsmål hva Norge eventuelt skal bidra med.