Eurostat: Norge er Europas sjette billigste matland

Norge er Europas sjette billigste land å handle mat, målt etter inntektsnivå, ifølge tall fra Eurostat.