Drapsdømt fikk bestille pass

Drapsdømte Terje Wiik, som rømte fra Ila fengsel, fikk bestille pass.