Rekordmange har forhåndsstemt

Aldri før har så mange benyttet muligheten til å forhåndsstemme før et valg som i år. Det endelige antallet forhåndsstemmer ble 707.489.