- Kommunene får oppgavene, men ikke pengene

Det er et paradoks at kommunene påleggs nye oppgaver uten å få penger til å gjennomføre dem, sier leder i Norsk Sykepleierforbund, Lisbeth Normann.