Hver femte 67-åring i arbeid

Ferske tall fra Nav viser at hele 19,3 prosent av 67-åringene ved nyttår kombinerte arbeid og alderspensjon.