Gir millioner til økt utdanningssamarbeid

For å fremme økt samarbeid og arbeidsdeling mellom høyskoler og universiteter har Kunnskapsdepartementet fordelt 31 millioner kroner til de største regionale samarbeidsprosjektene.