Sykehus jukset med over 1.000 journaler

Triksingen med journaler ved Sykehuset Asker og Bærum er mer omfattende enn sykehuset tidligere har opplyst. I fjor flyttet sykehuset på behandlingsdatoen i over 1.000 journaler.