13 av 24 legestillinger ubesatt i Forsvaret

Nye legestillinger skulle øke norske soldaters sikkerhet i utlandet, men Mads Gilbert og flere leger nekter å gi dem opplæring av ideologiske grunner. Knapt halve legestyrken er på plass.