Omkom i frontkollisjon i Sør-Trøndelag

Én person omkom da en personbil kolliderte front mot front med et vogntog i Stavsjøfjelltunnelen langs E6 i Sør-Trøndelag.