Losene kritisk til politiets etterforskning

Norsk Losforbund retter kritikk mot politiets etterforskningspraksis etter sjøulykker.