Sprikende anbefalinger om tvang i psykiatrien

Flere ulike tiltak er nødvendige for å redusere og kvalitetssikre bruken av tvang overfor personer med psykiske lidelser, mener utvalget som har vurdert tvangsbehandling i psykiatrien.