NOKAS avvikler tellesentral i Larvik

NOKAS Kontanthåndtering avvikler tellesentralen i Larvik og flytter den til Oslo.