• - Når vi går over til rammefinansiering neste år, kan vi se større forskjeller mellom kommunene, medgir statssekretær Lisbet Rugtvedt (SV) i Kunnskapsdepartementet. (Illustrasjonsfoto)

Barnehager trues av kutt

Flere kommuner kutter nå drastisk i støtten til både kommunale og private barnehager. Resultatet kan bli færre barnehageplasser.